بیست و چهارمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی