parallax background

درباره ما


آپادانا ونچرز یک شرکت ایرانی است که با هدف ایجاد، مشارکت و کمک در اداره کسب و کارهای نوپا مرتبط با حوزه‌ی انرژی فعالیت می کند.

آپادانا کیست؟


پیشگام سرمایه گذاری خطر پذیر در کسب و کارهای نوپا و صنایع کوچک و متوسط حوزه‌ی انرژی.


گزینه‌ای برای شرکت‌های نوپا

با کمک تیمی از متخصصان درجه یک

خدماتی متفاوت برای شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب و کارهای نوپا در حوزه‌ی انرژی

65%

افزایش بازدهی

90%

افزایش پویایی


سهام داران ما