رسانه

2021/02/27

بازدید جناب آقای ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز نوآوری انرژیک

2021/02/20

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

2021/02/17

دومین رویداد هم‌رسانی نوآفرینان عضو مرکز نوآوری انرژیک و شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران حوزه نفت و انرژی

2021/02/17

برگزاری یازدهمین نشست کارآفرینان نفت و انرژی با رویکرد نقش شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها برای کسب مزیت در مرکز نوآوری انرژیک

2021/02/17

نخستین رویداد همرسانی در مرکز نوآوری «انرژیک»

2020/04/21

بازدید اعضای محترم هیات مدیره «آپادانا ونچرز» از مرکز نوآوری «انرژیک»

2019/08/05

امضای قرارداد راه اندازی مرکز نوآوری انرژی آپادانا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2019/04/30

بیست و چهارمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

2019/04/30

بازدید از پارک تهران