رسانه

2020/04/21

بازدید اعضای محترم هیات مدیره «آپادانا ونچرز» از مرکز نوآوری «انرژیک»

2019/08/05

امضای قرارداد راه اندازی مرکز نوآوری انرژی آپادانا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2019/04/30

بیست و چهارمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

2019/04/30

بازدید از پارک تهران

2019/04/30

جلسه با شتاب دهنده‌ها

2019/04/19

بازدید دانشگاه امیرکبیر

2019/04/18

جلسه با انجمن نفت

2018/08/08

جلسه مجمع موسس