2019/04/30
بیست و چهارمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
2019/04/30
بازدید از پارک تهران
2019/04/30
جلسه با شتاب دهنده‌ها
2019/04/19
بازدید دانشگاه امیرکبیر
2019/04/18
جلسه با انجمن نفت
2018/08/08
جلسه مجمع موسس

آپادانا ونچرز در گذر زمان

 • خرداد ۹۸

  ثبت رسمی شخصیت حقوقی شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا
 • مرداد ۹۸

  عقد قرارداد با دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای احداث مرکز نوآوری انرژیک
 • آذر ۹۸

  آغاز مراحل ساخت و تجهیز مرکز نوآوری در محل دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • اردیبهشت ۹۹

  تکمیل مرکز نوآوری انرژیک و آمادگی برای بهره برداری
 • شهریور ۹۹

  امضای تفاهم نامه حمایت از مرکز نوآوری و شتابدهی تخصصی انرژیک با مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • آبان ۹۹

  اخذ مجوز دانش بنیان توسط پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا
 • آبان ۹۹

  برگزاری نخستین رویداد همرسانی برای شرکت های نوآفرین عضو مرکز انرژیک
 • بهمن ۹۹

  برگزاری دومین رویداد همرسانی برای شرکت های نوآفرین عضو مرکز انرژیک
2019/04/30

بیست و چهارمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

2019/04/30

بازدید از پارک تهران

2019/04/30

جلسه با شتاب دهنده‌ها

2019/04/19

بازدید دانشگاه امیرکبیر

2019/04/18

جلسه با انجمن نفت

2018/08/08

جلسه مجمع موسس