parallax background

درخواست سرمایه گذاری


زمانی‌که استارتاپ به مرحله توسعه بازار رسیده است و یا برای توسعه محصول نیاز به جذب نیروهای متخصص بیشتری دارد، ضرورت وجود سرمایه بیش از پیش به عنوان منبع اصلی رشد کسب و کار به چشم می‌آید.
کارشناسان سرمایه‌گذاری آپادانا با توجه به حوزه فعالیت استارتاپ‌ها بویژه در بخش انرژی، ارزیابی دقیق و موشکافانه‌ای از مدل کسب‌وکار، عملکرد تیم و سایر مباحث فنی اثرگذار بر روند توسعه بازار و محصول انجام می‌دهند تا بهترین پیشنهاد را به استارتاپ متقاضی سرمایه ارائه دهند. همچنین آپادانا بر اساس مدل نوآوری باز این فرصت را در اختیار شبکه سرمایه‌گذاران و سهامداران خود قرار می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک بر روی استارتاپ مشارکت کنند. آپادانا پس از سرمایه‌گذاری بر روی هر استارتاپ نظارت دقیق و همکاری موثری را در جهت رشد کسب و کار، به‌هم رسانی و پیشبرد اهداف شرکای سرمایه‌گذاری به انجام می‌رساند.

parallax background

درخواست سرمایه گذاری


زمانی‌که استارتاپ به مرحله توسعه بازار رسیده است و یا برای توسعه محصول نیاز به جذب نیروهای متخصص بیشتری دارد، ضرورت وجود سرمایه بیش از پیش به عنوان منبع اصلی رشد کسب و کار به چشم می‌آید.
کارشناسان سرمایه‌گذاری آپادانا با توجه به حوزه فعالیت استارتاپ‌ها بویژه در بخش انرژی، ارزیابی دقیق و موشکافانه‌ای از مدل کسب‌وکار، عملکرد تیم و سایر مباحث فنی اثرگذار بر روند توسعه بازار و محصول انجام می‌دهند تا بهترین پیشنهاد را به استارتاپ متقاضی سرمایه ارائه دهند. همچنین آپادانا بر اساس مدل نوآوری باز این فرصت را در اختیار شبکه سرمایه‌گذاران و سهامداران خود قرار می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک بر روی استارتاپ مشارکت کنند. آپادانا پس از سرمایه‌گذاری بر روی هر استارتاپ نظارت دقیق و همکاری موثری را در جهت رشد کسب و کار، به‌هم رسانی و پیشبرد اهداف شرکای سرمایه‌گذاری به انجام می‌رساند.

ide

ارسال ایده

در گام اول شما درخواست یا ایده‌ی خود را برای ما ارسال می‌نمایید.
baresi

بررسی و ارزیابی

در گام دوم کارشناسان مجموعه درخواست و ایده‌ی شما را مورد بررسی قرار می‌دهند.
jalase

جلسه حضوری

طی گام سوم در صورت مورد تایید بودن درخواست جلسه‌ای برای بررسی و پرزنت حضوری پروژه تعبیه می‌گردد.
gharardad

عقد قرارداد

در گام آخر عقد قرارداد صورت گرفته و پروژه‌ی شما کلید می‌خورد.

فرم درخواست سرمایه گذاری


  مشخصات فردی

  نام و نام خانوادگی

  تلفن همراه

  آدرس ایمیل

  آخرین مدرک تحصیلی

  مشخصات کسب و کار
  دپارتمان مورد نظر

  اطلاعات تکمیلی کسب و کار

  طرح شما دقیقا چه مشکلی را حل می‌کند؟

  نوآوری کار شما چیست؟

  چه چیزی از کسب وکارتان درک کرده‌اید که فکر می‌کنید رقبایتان هنوز کشف نکرده‌اند؟

  مدل درآمدی کسب و کارتان به چه صورت می‌باشد؟

  تاکنون منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح را چطور تامین کرده‌اید؟

  به نظر شما چرا آپادانا ونچرز باید روی شما سرمایه‌گذاری کند؟

  پیوست مستندات
  ide

  ارسال ایده

  در گام اول شما درخواست یا ایده‌ی خود را برای ما ارسال می‌نمایید.
  baresi

  بررسی و ارزیابی

  در گام دوم کارشناسان مجموعه درخواست و ایده‌ی شما را مورد بررسی قرار می‌دهند.
  jalase

  جلسه حضوری

  طی گام سوم در صورت مورد تایید بودن درخواست جلسه‌ای برای بررسی و پرزنت حضوری پروژه تعبیه می‌گردد.
  gharardad

  عقد قرارداد

  در گام آخر عقد قرارداد صورت گرفته و پروژه‌ی شما کلید می‌خورد.

  فرم درخواست سرمایه گذاری


   مشخصات فردی

   نام و نام خانوادگی

   تلفن همراه

   آدرس ایمیل

   آخرین مدرک تحصیلی

   مشخصات کسب و کار
   دپارتمان مورد نظر

   اطلاعات تکمیلی کسب و کار

   طرح شما دقیقا چه مشکلی را حل می‌کند؟

   نوآوری کار شما چیست؟

   چه چیزی از کسب وکارتان درک کرده‌اید که فکر می‌کنید رقبایتان هنوز کشف نکرده‌اند؟

   مدل درآمدی کسب و کارتان به چه صورت می‌باشد؟

   تاکنون منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح را چطور تامین کرده‌اید؟

   به نظر شما چرا آپادانا ونچرز باید روی شما سرمایه‌گذاری کند؟

   پیوست مستندات