انرژی

2021/05/03

آیا تعامل شرکت‌ها با استارتاپ ها می تواند سودآور نباشد؟

تعامل شرکت های بزرگ با استارتاپ ها می تواند به نوآوری کمک کند. اندازه ، منابع و فرآیندهای کارآمد شرکتهای بزرگ ، ایده ها ، چابکی […]
2021/04/10

مسیر رشد استارتاپ‌های حوزه نفت و گاز

برای اینکه استارتاپ‌های فعال در حوزه‌ نفت‌ و گاز بتوانند در چرخه عمر خود دوران موفقی را سپری کنند و به اصطلاح در حوزه فعالیت خود […]